Seminari3

Institucions Promotores


Institucions Promotores

La Fundació St. Fructuós, entitat que té com a objectiu impulsar un servei educatiu eficient amb una orientació pedagògica i amb una acció pastoral dins del marc de l’escola cristiana.

El Col·legi St. Pau Apòstol, centre educatiu de referència a la ciutat de Tarragona, que destaca per la innovació, la qualitat i la excel·lència acadèmica.

L’Escola Joan XXIII, amb més de 40 anys d’experiència al barri de Bonavista i una vocació per la formació professional, fan que avui sigui el centre privat concertat de més amplia oferta educativa a Tarragona.

El Centre Tarraconense “El Seminari”,  un espai que acull activitats empresarials, acadèmiques, culturals, socials i pastorals de primer ordre, en un ambient d’Àtrium on poder fomentar el diàleg amb la societat, i que representa el motor del nostre projecte.